Parfymflaskans design och dess påverkan på köpintention hos ungdomar

Estetisk och funktionell produktdesign har blomstrat de senaste åren och påverkar konsumenternas köpintentioner och beteenden idag.Det finns några faktorer som påverkar köpavsikten att parfyma vid sidan av doften, den påverkas också av andra element som flaskors former, förpackningar och reklam.Denna studie syftar till att köpa intention hos ungdomar.Metoden som användes i denna studie var pre-experimentell design, engångsfallstudie.Denna studie involverade 96 studenter vid fakulteten för psykologi, University of Sumatera Utara.Den provtagningsteknik som användes i denna studie var målinriktad provtagning.Data analyseras statistiskt med hjälp av parat provtest.resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad i inköpsintention mellan parfymflaskor Estetisk design och parfymflaskor funktionell design, det visade att parfymflaskor Estetisk design påverkade inköpsintentionen.innebörden av studien att det bidrar till att förstå hur ungdomar köper parfym baserat på flaskans design.

069A5127


Posttid: 2023-jun-10